Polityka zwrotów i reklamacji

Towar nabyty w sklepie internetowym www.sofiasonia.com można zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zakupiony towar który będzie zwracany lub wymieniany – nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać wszystkie metki i zawieszki, musi być w oryginalnym opakowaniu, musi zostać odesłany wraz ze wszystkimi rzeczami z którymi został przysłany (paragon, gratisy itp.)

I. Zwrot
1. Aby dokonać zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy.
2. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz towarem należy przesłać na własny koszt na adres: Freta 11, 00-227 Warszawa
3. Zwrot kosztów za odesłany towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania.
4. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu. 
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

                             

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:  Sofia & Sonia  ul. Freta 11, 00-227 Warszawa 

NIP:  5213578530

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy zakupionych od firmy Sofia & Sonia PINGSHA ZHOU 

.............................................................................................................. .............................................................................................................. 

Data zakupu i dokonania płatności: ............................................................

Numer zamówienia: ...................................................................................

 Imię i nazwisko konsumenta: ....................................................................

Adres konsumenta: ....................................................................................

Dane oraz numer konta na który ma być zwrócona wpłata:

......................................................................................................................

Adres mailowy:.......................................................................................... 

Podpis konsumenta:............................................

Data: ............................ 

II. Wymiana

1. Aby dokonać zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie formularze wymiany towaru, w którym zostanie wskazany towar, na który ma nastąpić wymiana.
2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: contact@sofiasonia.com – celem potwierdzenia dostępności żądanego towaru.
3. Po otrzymaniu informacji o dostępności towaru, prosimy wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz towarem przesłać na własny koszt na adres:          
ul. Freta 11, 00-227 Warszawa
4. Jeśli wymieniany produkt jest tańszy od nowego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy. W tytule przelewu należy wpisać „Dopłata do wymiany towaru Nr zamówienia:………….. „. Wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez nas przelewu.
5. Gdy wymieniany produkt jest droższy od nowo zamówionego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep wymienianego produktu różnica zostanie przelana na numer konta podany w formularzu wymiany/zwrotu.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera.

                                       FORMULARZ WYMIANY TOWARU 

Adresat:

Sofia & Sonia

ul. Freta 11, 

00-227 Warszawa 

Imię i nazwisko konsumenta: ..............................................................................................................

Adres konsumenta: .............................................................................................................. 

Data zakupu i dokonania płatności: .......................................................................................................................

Numer zamówienia: .............................................................................................................. 

Cena towaru: ..............................................................................................................

Przedmiot wymieniany:

Nazwa: ....................................................................................................

Powód wymiany: ...............................................................................................................

............................................................................................................... 

Wymiana na:

Nazwa: ......................................................................................................

Krótki opis wymienianego towaru: ................................................................................................

Cena: ................................... 

Kwota dopłaty/zwrotu (niepotrzebne skreślić) : ......................................................

Zwrot na konto bankowe: .................................................................................................................. 

Podpis konsumenta:............................................ 

Data: ............................ 

III. Reklamacje
W przypadku stwierdzenia  wad fizycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru na własny koszt na adres: Sofia & Sonia  
ul. Freta 11, 00-227 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz  wypełniony formularz reklamacji towaru.
1. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera.
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, w ciągu kolejnych 14 dni, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

                                        FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat: 

Sofia & Sonia

ul. Freta 11, 

00-227 Warszawa 

NIP: 5213578530

Reklamujący:     

Imię i nazwisko konsumenta: ............................................................................................... 

Adres konsumenta: ............................................................................................... 

Data zakupu i dokonania płatności : ............................................................................................... 

Numer zamówienia: ...............................................................................................

 Adres mailowy: ...............................................................................................

Opis wad:

................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: .......................................................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny, proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nr rachunku.........................................................................................................

Podpis konsumenta:............................................

Data: ............................